Bölüm Başkanının Mesajı

İnsanlar, çok eski zamanlardan beri, kendi doğasından ve davranışlarından etkilenerek, bunların üzerine birçok felsefi tez türetmiştir. Motivasyon, bellek, öğrenme, algı, rüyalar, ruh hastalıkları gibi insan doğasına ait konulara dair sorgular insan zihninin ve toplumların evrimine bağlı olarak farklı açılar kazanmıştır. ”Uzun geçmişi ve kısa bir tarihi” olan psikoloji, zaman içerisinde davranış ve zihinsel işleyişlerin bilimi olarak evrilmiş ve çağımızın gitgide karmaşıklaşan sorunlarının çözümünde bilim ve araştırma temelli katkılarıyla hak ettiği popülerlik ve saygınlığı kazanmıştır.

2007 yılından beri eğitim veren İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü dünya standartlarına uygun olarak hazırlanmış müfredat programı ile psikolojinin Sosyal, Gelişim, Deneysel, Eğitim, Klinik, Spor, Endüstri ve Örgütsel Davranış, Adli Psikoloji gibi alt alanlarındaki ders çeşitliliği ile öğrencilerini psikolojinin iş yaşamına hazırlamakta ve öğrencilerin çeşitli uzmanlık dallarında yüksek lisans yapabilmelerini kolaylaştırmaktadır.

Evrensel değerlere ulaşmayı hedefleyen, özgür, aydın, rekabet gücü yüksek, tanınan, saygın bir bölüm olarak alanda yer edinme vizyonuna sahip olan Psikoloji Bölümü’nün misyonu, öğrenci odaklı etkileşimsel öğrenme metotları, öğretim elemanlarının empatik tutum ve davranışları ile öğrencilere ihtiyaç duydukları kişisel gelişim ve öğrenme iklimini sunmak, üniversite eğitimi sürecinin pozitif bir deneyim olmasını sağlamak, iş yaşamına psikolojinin bilgi ve becerileriyle donatılmış insan kaynağı yetiştirmektir. 

İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü FEDEK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda akredite olmuştur.

Doç. Dr. Derya DENİZ
Psikoloji Bölüm Başkanı