Zorunlu Staj

Öğrencinin lisans programını bitirebilmesi için zorunlu staj süresi en az 40 iş günüdür. Öğrencinin psikolojinin farklı alt alanları, alandaki farklı kurumları tanıyabilmesi ve farklı deneyimler yaşayabilmesi için bu sürenin 20 iş günü olarak iki bölümde tamamlanması gerekmektedir. Öğrencinin psikoloji biliminin diğer alt alanlarına ilişkin stajına IV. Yarıyıl, klinik psikoloji stajına VI. Yarıyıldan sonra başlaması uygun görülmektedir.

Öğrencinin staj yapmasının amacı, lisans öğrenimi sırasında aldığı kuramsal bilgilerin  meslek yaşamında nasıl uygulandığını öğrenebilmesi, psikoloji biliminin alt alanları  hakkında uygulamalı bilgiler elde edebilmesi, gelecekte seçerek uzmanlaşmak istediği  alt alanı belirleyebilmesi, seçtiği meslek ve uzmanlaşmak istediği alt alana, kuramsal ve pratik açıdan daha iyi hazırlanabilmesidir.

Lütfen tüm öğrencilerimiz Sık Sorulan Sorular kısmını dikkatli bir şekilde okusunlar.

ZORUNLU STAJ BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI 
Zorunlu Staj Başvuru Süreci Hakkında  
Devlet Hastanesi Staj Kriterleri  
Staj Raporu Formatı  
ZORUNLU STAJ SÜRECİ İÇİN GEREKLİ BELGELER 
Zorunlu Staj Formu  
Meslek Eğitimi Sözleşmesi  
Staj Değerlendirme Formu  
Staj İptal Dilekçesi  

STAJ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

1.    2. Sınıfı bitirmeden zorunlu staj yapabilir miyim?
Yanıt: Hayır, 2. Sınıfı bitirmeden zorunlu staj yapılamaz. Sadece isteğe bağlı gönüllü staj yapılabilir.

2.    Kaç zorunlu staj yapacağım, zorunlu staj kaç gündür?
Yanıt: 2 zorunlu stajınız vardır. İkisi ayrı kurumlarda olmak üzere 20’şer gün olarak yapılması gerekmektedir.
3.    İki zorunlu stajımı da aynı kurumda toplam 40 gün olarak yapabilir miyim?
Yanıt: Hayır. İki zorunlu staj farklı kurumda olmak zorunda ve her biri 20 iş günü olmak zorundadır.

4.    İlk stajımı hangi kurumlarda yapabilirim?
Yanıt: Kolejler, yuvalar, şirketlerin insan kaynakları birimi, kadın aile sağlığı merkezleri, adliye, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, psikolojik danışma merkezleri, aile sosyal politikalar bakanlığı, belediyeler vb. kurumlarda yapabilirsiniz. İlk stajınızı yapacağınız zaman henüz Psikopatoloji I, Psikopatoloji II ve Klinik Psikoloji derslerinizi tamamlamadıysanız hastane stajı yapmanız önerilmez. Eğer onları da tamamladıysanız ilk stajınız için staj yapabileceğiniz her yerde staj yapabilirsiniz.

5.    Staj yapacağım kurumda psikolog olmak zorunda mı?
Yanıt: Psikolog olan kurumları öncelikli tercih ediniz ancak psikolog yoksa kurumda yan mesleklerden psikolojik danışman, psikiyatrist, sosyolog, sosyal çalışmacı, insan kaynakları uzmanı/müdürü varsa da yapabilirsiniz.

6.    İki zorunlu stajımı da aynı kurumda değil ama psikolojinin aynı alt dalında, örneğin ikisini de klinik psikoloji alanında, ya da ikisini de endüstri örgüt psikolojisi alanında yapabilir miyim?
Yanıt: Evet, yapabilirsiniz.

7.    Zorunlu stajımı yaz ayları dışında da yapabilir miyim?
Yanıt: Evet, yapabilirsiniz. Yıl içinde ders programınızdaki boşluğa göre haftada 1 ya da 2 gün olacak şekilde, ya da sömestre tatilinde de yapabilirsiniz.

8. Zorunlu stajımı psikiyatri hastanesinde yapabilir miyim?
Yanıt: Psikopatoloji I, Psikopatoloji II ve Klinik Psikoloji derslerini almadan yapılacak hastane stajı verimli olmayacaktır. Bu dersleri aldıktan sonra, isterseniz İstanbul dışı devlet hastanelerinde ya da İstanbul da dahil tüm şehirlerdeki özel hastanelerde stajınızı yapabilirsiniz. 
9. Bu bölümde yer almayan soruları kime sorabilirim?
Yanıt: Sitede yer alan diğer başlıkları da okumuş incelemiş ancak hala sorunuza yanıt bulamıyorsanız o zaman Bölüm Staj Koordinatörümüz Arş. Gör. Hülya Fidantek (h.fidantek@iku.edu.tr) ile görüşebilirsiniz.
 

STAJ BAŞVURU SÜRECİ HAKKINDA


1. Staj başvuru sürecinde hangi belgeler gereklidir?
Yanıt:
Zorunlu staja başlayabilmek için doldurulması gereken “ZORUNLU STAJ FORMU” bulunmaktadır (form sitede yer alan zorunlu staj süreci için gerekli belgeler arasında bulunmaktadır).
Zorunlu Staj Formuna staj yapacağınız kurumdan yetkili kişi tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir. Formda yer alan Akademik Danışman kısmı ise Doç. Dr. Derya Deniz Hoca tarafından imzalanmalıdır. 
NOT: İstanbul’da TC Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastanesinde staj yapacak öğrencilerin Zorunlu Staj Formunu değil, “MESLEKİ EĞİTİM SÖZLEŞMESİNİ” doldurup bu belgeye imza almaları ve ilgili belgeyi staj başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir (Bkz. İstanbul’da T.C. Sağlık Bakanlığı Protokolü Kapsamında Yapılacak Stajlar Hakkında Başlığı Madde 2).

2. Zorunlu staj formunu kime imzalatacağım?
Yanıt:
Zorunlu Staj Formunda yer alan bölüme ilişin imza kısımlarını Doç. Dr. Derya Deniz Hocaya imzalatmanız gerekmektedir.

3. İl sınırları içerisinde olmadığım takdirde bölümden Zorunlu Staj Formuna nasıl imza alabilirim?
Yanıt:
Staj formunuzu PDF’e çevirerek Doç. Dr. Derya Deniz Hocaya (d.deniz@iku.edu.tr) mail ile göndermeli ve PDF üzerinden imza almalısınız. 

4. Zorunlu staj formumu psikolog yerine müdür ya da herhangi bir yetkili kişi imzalasa olur mu?
Yanıt:
Evet, olur. Staj yapacağınız kurumdan yetkili bir kişinin imzalaması yeterlidir.

5. Zorunlu stajımı yaparken cumartesi günü de çalışabilir miyim? 20 İş gününü hesaplarken cumartesiyi de sayabilir miyim?
Yanıt:
Evet cumartesi günü de çalışabilirsiniz, cumartesi günlerini de iş gününden sayabilirsiniz. Ancak Pazar günleri iş gününden sayılmamaktadır. Bu nedenle 20 iş gününüzü hesaplarken Pazar günlerini ve resmi tatilleri saymamalısınız. 

6. Zorunlu Staj formumda ilgili bilgileri eksiksiz doldurdum ve imzalattım. PDF olarak belgemi nereye yükleyerek başvurumu gerçekleştirmeliyim?
Yanıt:
Staja başlama tarihinizden en geç 10 gün önce https://www.iku.edu.tr/tr/staj internet sitesi üzerinden staj yönetim sistemine, başında okul numaranız olan ikü uzantılı mail adresinizle giriş yapmalısınız. İmzalı kaşeli ve tüm boşluklar doldurulmuş olan son hali ile zorunlu staj formunuzu taratıp “PDF Formatında” sisteme yüklemelisiniz. 
Eklerinizi PDF formatında yüklemeniz çok önemlidir, aksi takdirde sistem üzerinden görünmediğinden başvurunuz silinecek ve süreç siz eki PDF olarak yükleyene kadar tekrarlanacaktır.
NOT: Staj başvurusu sırasında zorunlu staj formu elden teslim alınmamaktadır sistem üzerinden online şekilde yüklemeniz gerekmektedir. 

7. Staj başvuru sisteminde staj başvurusu yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Yanıt: 
a.
Staj başvuru sistemine 2. Maddede belirtildiği şekilde belgenizi PDF olarak bilgiler eksizsiz ve tüm imzaların alınmış haliyle yüklemelisiniz.
b. Sistemde staj başvuruları, staj başlama tarihinize en az 10 gün kala yapılmaktadır. Örneğin, stajınız 30 Eylülde başlayacak, siz en geç 20 Eylülde staj başvuru sistemi üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. 21 Eylülde yaptığınız başvuru kabul edilmeyecektir. Tam 10 gün kala başvuru yapmanız da önerilmemektedir, sistemde herhangi bir sorun ya da belgelerinizde bir eksik/hata görüldüğü takdirde başvurunuz silineceği için belgelerinizi tekrar yükleyip başvurunuzu baştan bir daha yapmanız gerekmektedir. Ancak son güne bırakırsanız aksilikler yaşama ihtimaliniz nedeniyle ve 10 gün kuralı nedeniyle, staja başlama tarihinizi değiştirmek durumunda da kalabilirsiniz. O nedenle son güne bırakmanız önerilmemektedir.
c.  Sistemde staja başlama ve bitiş tarihi “YIL-AY-GÜN” olarak girilmektedir. Bu formata uygun girilmediği takdirde staj başvurunuzu onaya gönderseniz bile Hülya Hocanın kontrolü sonucunda tarih hatalı olduğu için staj başvurunuz silinecektir.
d. Herhangi bir sebepten staj başvurunuz silindiğinde sisteminize ya da mailinize bilgi gitmeyebilir, bu nedenle başvuru sisteminden kontrolünü yapmakla yükümlüsünüz. Gerektiğinde başvuru sistemine girdiğiniz mail adresi üzerinden sizinle iletişim kurulmaya çalışılacaktır, bu nedenle aktif olarak kullandığınız mail adresinizi sisteme girmeli, maillerinizi sık sık kontrol etmelisiniz.
NOT: Bazı durumlarda sisteme yüklediğiniz belgeler sistemde açılmamaktadır, bu durum ile ilgili açıklamalar için sitede yer alan “Sık Yapılan Hatalar” bölümüne bakınız. 

8. Staj başvuru sisteminden staj başvuruma onay aldıktan sonra yapmam gereken başka bir şey var mıdır?
Yanıt:
Belgelerde yer alan bilgilerin ve gerekli imzaların eksiksiz olduğundan emin olarak PDF formatında sisteme yükledikten ve tarihleri de belgenizde ve sisteme (YIL-AY-GÜN şeklinde) doğru olarak girdiğinizi kontrol ettikten sonra onaya gönderebilirsiniz. 

9. Alan Çalışmaları dersini almadan zorunlu stajımı yapabilir miyim?
Yanıt:
Evet yapabilirsiniz. Örneğin, stajınızı yazın yaparken staj defterinizi hazırlayıp ardından da kurumdaki yetkili kişiden gerekli imzaları aldıktan sonra staj defterinizi hazırda bekletebilirsiniz. Sonraki dönem dersi aldığınızda dönem sonunda staj defterinizi teslim edersiniz. Ancak dersi geçebilmek için bu dersi alıp staj defterinizi teslim etmeniz gerekmektedir.

10. Gönüllü staj başvuruları için ne yapmalıyım?  
Yanıt:
Bölüm sadece 20’şer iş günü kapsamında zorunlu staj başvurularını onaylamaktadır. Gönüllü stajlar isteğe bağlıdır ve gönüllü stajlarda, staj sigortası bölüm/okul tarafından karşılanmamaktadır. O nedenle gönüllü stajlar için başvurular değerlendirilmemektedir. 

11. Online staj yapabilir miyim? 
Yanıt:
Online stajlar kabul edilmemektedir.

12. Bu bölümde yer almayan soruları kime sorabilirim?
Yanıt:
Sitede yer alan diğer başlıkları da okumuş incelemiş ancak hala sorunuza yanıt bulamıyorsanız o zaman Bölüm Staj Koordinatörümüz Arş. Gör. Hülya Fidantek (h.fidantek@iku.edu.tr) ile görüşebilirsiniz. 
.
 

SİGORTA İLE İLGİLİ SORULAR


1. Zorunlu Stajım esnasında sigortam yapılacak mı?
Yanıt:
Evet, zorunlu staj sigortanız İstanbul Kültür Üniversitesi'nce yatırılacaktır.

2.    Zorunlu staj formunda SGK No isteniyor. Sgk numaramı bilmiyorum ne yapmalıyım? 
Yanıt:
Mali işler biriminin sigortanızı yatırması için TC kimlik numaranızı yazmanız yeterlidir. TC kimlik no yazıldıktan sonra sgk numarasının yazılmaması önemli değildir.

3. Zaten hali hazırda sigortam bir yandan çalışmakta olduğum için yatırılıyor, ne yapmalıyım?
Yanıt:
Bu öğrenciler zorunlu staj formunu PDF olarak yüklemeden önce Mali İşlere sigortalarının ödendiği ile ilgili bilgi vermeliler. Bu durumu İnsan Kaynaklarına  (ik@iku.edu.tr) belirtiniz ve İnsan Kaynakları ile görüşünüz, İnsan Kaynaklarının sizden talep ettiği bilgiler de başka olacaktır. 

4. 20 iş günü kapsamında olan zorunlu stajım dışında gönüllü stajlar için de sigorta yapılmakta mıdır?
Yanıt:
Gönüllü stajlar için sigorta yapılmamaktadır. 
 

5. Zorunlu stajım için 20 İş gününü hesaplarken Pazar günlerini ve Tatil günlerini de ekleyerek 20 İş günümü belirlersem ne olur?
Yanıt:
Pazar günleri ve resmi tatiller iş gününden sayılmamaktadır. Bu nedenle 20 iş gününüzü hesaplarken Pazar günlerini ve resmi tatilleri saymamalısınız. Aksi takdirde bu günler staj sigortanız yatırılmamış olacak ve bu günler haricinde kalan gün kadar staj yapmış olarak görüneceksiniz. 

6. Sigorta Durum Belgesine ne zaman ve nasıl ulaşabilirim?
Yanıt:
Sigorta Durum Belgeniz, stajınıza başlamadan son iki gün kala veya staja başladığınız gün staj başvuru sisteminize İnsan Kaynakları tarafından staj başvuru sisteminize eklenmektedir. Staja başladığınız gün hala sistemde Sigorta Durum Belgenize ulaşamıyorsanız İnsan Kaynakları ile (ik@iku.edu.tr) görüşmelisiniz.

7. Bu bölümde yer almayan soruları kime sorabilirim?
Yanıt:
Sitede yer alan diğer başlıkları da okumuş incelemiş ancak hala sorunuza yanıt bulamıyorsanız o zaman Bölüm Staj Koordinatörümüz Arş. Gör. Hülya Fidantek (h.fidantek@iku.edu.tr) ile görüşebilirsiniz. 
 

İSTANBUL’DA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PROTOKOLÜ KAPSAMINDA YAPILACAK STAJLAR HAKKINDA


1.   Zorunlu stajımı psikiyatri hastanesinde yapabilir miyim?
Yanıt:
Psikopatoloji I, Psikopatoloji II ve Klinik Psikoloji derslerini almadan yapılacak hastane stajı verimli olmayacaktır. Bu dersleri aldıktan sonra, isterseniz İstanbul dışı devlet hastanelerinde ya da İstanbul da dahil tüm şehirlerdeki özel hastanelerde stajınızı yapabilirsiniz.

2. İstanbul Kültür Üniversitesi ve T.C. Sağlık Bakanlığı arasındaki protokol nedir?
Yanıt:
Her dönem T.C. Sağlık Bakanlığı okulumuza özel olarak belirlenmiş staj/uygulamalı eğitim kontenjanları açıklamaktadır. Psikopatoloji I, Psikopatoloji II ve Klinik Psikoloji derslerini tamamlamış olan öğrencilerimizden, Sağlık Bakanlığı’ndan Psikoloji bölümüne ayrılmış kontenjanlar açıklandıktan sonra bu imkandan yararlanmak isteyenlerden bölümümüze başvuruda bulunmalarını istiyoruz. Başvuru için çeşitli şartlar bulunmaktadır, ilgili kriterlere sitede bulunan “Zorunlu Staj Bilgilendirme Dokümanları” arasında yer alan “Devlet Hastanesi Staj Kriterleri” isimli dosyadan ulaşabilirsiniz.
Eğer talep eden öğrenci sayımız, bize iletilen kontenjan sayısından daha fazla olursa; öğrencilerimizi GNO’larına ve tamamlanan kredi miktarına göre sıralıyor ve kontenjan kadar öğrencimizi protokol çerçevesinde staj yerlerine yönlendiriyoruz. 
Bilgilendirmelerden haberdar olabilmek için İKÜ CATS üzerinden bölüm duyuruları için haberleşme sağlanan gruptan duyuruları düzenli olarak takip etmelisiniz. 

3. T.C. Sağlık Bakanlığı protokolü kapsamında senede kaç defa öğrenci gönderilmektedir?
Yanıt:
Güz, Bahar ve Yaz dönemi olmak üzere senede üç defa öğrenci gönderilmektedir.

4. T.C. Sağlık Bakanlığı protokolü kapsamında staja gidecek öğrencilerden bölüm tarafından istenilen belge nedir?
Yanıt:
Protokol kapsamında staja gidecek öğrencilerin, staj başvuru sistemine sadece MESLEKİ EĞİTİM SÖZLEŞMESİNİ doldurup yüklemeleri gerekmektedir (Zorunlu Staj Formu bu öğrenciler için kabul edilmemektedir). 
NOT: Mesleki Eğitim Sözleşmesinde, yer alan imza ve kaşe kısmı Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından doldurulmalıdır. Ancak bu kaşe ve imzanın alınması sürecinde öğrenciler Bölüm Staj Koordinatörünün (Arş. Gör. Hülya Fidantek) belirlediği tarih ve saatte gidip imza ve kaşeyi almalıdır. Randevu sistemine aykırı hareket eden öğrenciler hakkında işlem yapılacaktır.

5. Protokol kapmasında staja giden öğrencilerden hastaneler tarafından istenilebilecek belgeler nelerdir?
Yanıt:
Her hastanenin istekleri farklı olmakla beraber genellikle heyet raporu, SGK durum belgesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sertifikası istenmektedir. Staja başlamadan önce ek olarak istenilen belgeler hakkında hastanedeki yetkili kişi ile görüşmeniz gerekmektedir. Söz konusu belgeler hastaneler tarafından istendiği için bölüme ayrıca teslim edilmesine gerek yoktur. 

6. T.C. Sağlık Bakanlığı protokolü kapsamında staja gidecek öğrencilerden istenilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikasını nasıl edinebilirim? 
Yanıt:
Yalnızca protokol kapsamında devlet hastanelerine gönderilen öğrencilere üniversitenin ilgili birimi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmektedir. Söz konusu İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi tarihleri Bölüm Staj Koordinatörü tarafından İKÜ CATS bölüm duyuru sayfası üzerinden ilan edilmektedir. Belirtilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi protokol dışında olan öğrencilerin alımına kapalıdır. 

7. T.C. Sağlık Bakanlığı protokolü ile devlet hastanesinde staja hak kazandım, isimim de hastaneye iletilmiş olmasına rağmen kişisel sebepler dolayısıyla staja gidemeyeceğim. Bu durumda ne olacak? 
Yanıt:
Staj hakkınızı kaybetmekle birlikte bir daha bu haktan da yararlanamazsınız. Staja gidemeyecek durumda olduğunuzda da Staj İptal Dilekçesinizi yazarak Bölüm Staj Koordinatörüne iletmelisiniz (Bkz. Diğer Sorular Başlığı Madde 3).

8. T.C. Sağlık Bakanlığı protokolü ile devlet hastanesinde staj yaptım, sonraki dönemlerde de bu haktan tekrardan yararlanabilir miyim?
Yanıt:
Protokol kapsamında İstanbul’da devlet hastanesine staja gönderilen bir öğrenci, ikinci bir başvuru yaparsa bu başvurusu değerlendirmeye alınmaz. Neticede her öğrenci bu protokolden en fazla bir kez yararlanabilir. 

9. Bu bölümde yer almayan soruları kime sorabilirim?
Yanıt:
Sitede yer alan diğer başlıkları da okumuş incelemiş ancak hala sorunuza yanıt bulamıyorsanız o zaman Bölüm Staj Koordinatörümüz Arş. Gör. Hülya Fidantek (h.fidantek@iku.edu.tr) ile görüşebilirsiniz. 
.

ZORUNLU STAJ RAPORU HAKKINDA


1.    Zorunlu staj raporunu nasıl, hangi formatta yazacağım?
Yanıt:
Zorunlu staj rapor formatınıza  https://psk.iku.edu.tr/tr/ogrenci/zorunlu-staj  internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Sitede yer alan Zorunlu Staj Bilgilendirme Dokümanları arasında Staj Raporu Formatı bulunmaktadır.

2.    Zorunlu staj raporumu haftalık mı yoksa günlük mü yazacağım?
Yanıt:
Staj raporunuzu haftalık yazmanızı ve her haftanın en az 1 sayfa olmasını tercih ediyoruz. Ancak stajınızı yazın değil yıl içinde haftada 1 ya da 2 gün giderek geniş bir tarih aralığında yaptıysanız, günlük olarak yazmanızı ve toplam 20 iş günü olacak şekilde raporlamanız gerekmektedir.

3.    Staj raporumu ne zaman teslim edeceğim?
Yanıt:
Staj raporunuzu eğer 7. dönemden önce tamamladıysanız önceden yazıp kenarda bekletmeniz önerilir. Stajlardan puanlamayı 7. dönemde Alan Çalışmaları I ve 8.dönemde alacağınız Alan Çalışmaları II dersleriyle değerlendirileceğinden daha önceden yaptığınız zorunlu stajlarınıza ait staj raporlarını, bu dersleri aldığınız dönemlerde teslim edeceksiniz.

4.    Staj raporumu kime teslim edeceğim?
Yanıt:
Staj raporu teslimleri ile ilgili duyuruları, İKÜ CATS’te yer alan bölüm duyuruları sayfası üzerinden takip ederek belirtilen şekilde teslim etmelisiniz. 

5.    Staj raporumun her sayfasını kuruma imzalatıp, kaşeletecek miyim?
Yanıt:
Evet, staj raporunuzun her sayfasında kurumun imza ve kaşesi olmak zorundadır.

6.    Staj raporuma kurumun kaşesi yerine psikoloğun ya da yetkili kişinin bireysel kaşesi basılsa olur mu?
Yanıt:
Evet, olur.

7.    Staj değerlendirme formunu ne yapacağım?
Yanıt:
Staj değerlendirme formunu stajınız bittikten sonra staj yaptığınız kurumdaki yetkili kişi doldurmalıdır. Staj defteriniz ile birlikte bu formu da arkasına ekleyerek teslim etmelisiniz. 

8. Bu bölümde yer almayan soruları kime sorabilirim?
Yanıt:
Sitede yer alan diğer başlıkları da okumuş incelemiş ancak hala sorunuza yanıt bulamıyorsanız o zaman Bölüm Staj Koordinatörümüz Arş. Gör. Hülya Fidantek (h.fidantek@iku.edu.tr) ile görüşebilirsiniz. 

DİĞER SORULAR


1.  İl dışında da staj yapabilir miyim?
Yanıt:
Evet, stajlarınızı İstanbul dışında da yapabilirsiniz. İl dışında staj yapacak öğrencilerin staj yapacağı kurumdan imza kaşe aldıktan sonra tekrar okula gelip bölüm başkanından imza almaları zor olacağı için, şehir dışında gitmeden önce okulda bölüm başkanı ya da bölüm başkan yardımcısından imza alabilirler. 

2. Staj başvurumun herhangi bir sürecinde İKÜ’den imza ve mühür isteniyor ne yapmalıyım?
Yanıt:
İmza için Merve Hocayla iletişime geçiniz, Staj Koordinatörümüz olan Bölüm Başkanı Ece Naz Ermiş Hocadan imza almanız gerekmektedir.
Ece Hocanın mühürü/kaşesi bulunmamaktadır. Staj yapacağınız kurum sizden bunu talep ediyorsa kendilerine mutlaka bunu bildiriniz. Kaşe almanız gerektiğinde Öğrenci İşleri ile görüşmeniz gerekmektedir.

3. İki zorunlu stajımı da tamamladım üçüncü zorunlu stajı yapabilir miyim? 
Yanıt:
Sadece 20’şer iş günü olmak üzere toplamda iki zorunlu staja onay verilmektedir. İlk iki stajınızı tamamladığınız takdirde üçüncü stajlar gönüllü stajlara girdiği için üçüncü stajlar sistemden başvursanız dahi onaylanmayacaktır (Bkz. Staj Başvuru Süreci Hakkında Başlığı Madde 8).

4. Staj başvurumu yaptım ancak önemli bir sebepten dolayı gidemeyeceğim ve stajımı iptal ettirmek istiyorum ne yapabilirim?
Yanıt:
Staj başvurunuzu yaptıktan sonra geçerli bir nedenden dolayı stajınıza başlayamayacak/ yapamayacaksanız bu durumda sitede yer alan “Staj İptal Dilekçesini” doldurup imzalayarak PDF olarak Hülya Hocaya (h.fidantek@iku.edu.tr) göndermelisiniz. Hülya Hoca uygunluk verdikten sonra bu belgeyi size geri gönderecek ve sizin de onaylı dilekçenizi İnsan Kaynaklarına (ik@iku.edu.tr) mail ile iletmeniz gerekecektir.

5. Staj yapacağım kurum staj sözleşmesi istiyor, ne yapmalıyım?
Yanıt:
Bölüm Staj Koordinatörü Arş. Gör. Hülya Fidantek ile görüşmelisiniz.

6. Anadalı başka bir bölüm olan Psikoloji Bölümünden ÇAP öğrenciler staj başvuru sürecinde nasıl bir yol izlemelidir?
Yanıt:
Bu öğrenciler staj başvuru sistemi üzerinden başvuru yapmaması gerekmektedir. Zorunlu Staj Formu üzerinde ilgili yerlere imza/kaşe alarak eksiksiz bir şekilde doldurmaları, kimlik fotokopisi ve müstehaklık belgesiyle (e-devlet üzerinden alınabiliyor) birlikte staja başlamadan en az 10 gün önce Hülya Hocaya (h.fidantek@iku.edu.tr) ve İnsan Kaynaklarına (ik@iku.edu.tr) mail ile iletmeleri gerekmektedir.

7. Bu bölümde yer almayan soruları kime sorabilirim?
Yanıt:
Sitede yer alan diğer başlıkları da okumuş incelemiş ancak hala sorunuza yanıt bulamıyorsanız o zaman Bölüm Staj Koordinatörümüz Arş. Gör. Hülya Fidantek (h.fidantek@iku.edu.tr) ile görüşebilirsiniz. 
 
1. Hata: Sitede yer alan staj başvurusu hakkındaki bilgileri incelemeden soru sormak:
Aklınıza takılabilecek birçok soru https://psk.iku.edu.tr/tr/ogrenci/zorunlu-staj sitesi üzerinde yer alan “ZORUNLU STAJ BAŞVURUSU SÜRECİ HAKKINDA” isimli dosya ve “SIK SORULAN SORULAR” üzerinden cevaplanmıştır. Lütfen buradaki bilgileri dikkatlice okuyarak inceleyiniz. 
Yer alan bilgiler doğrultusunda başvurusunu belirtilen kurallar çerçevesinde yapmayan öğrencilerin staj başvuruları silinecektir!

2. Hata: 20 iş günü için staj tarihlerini hesaplarken Pazar gününü ya da resmi tatilleri de saymak:
Cumartesi günleri iş gününden sayılmaktadır. Ancak Pazar günleri ve resmi tatiller iş gününde sayılmadığı için sigorta başlangıç ve bitiş tarihlerinizde bu günleri saymayarak “20 iş günü” için hesaplamalısınız. Aksi takdirde staj sigortanızın günü eksik hesaplanarak sisteme girilmiş olur. 

3. Hata: Zorunlu Staj Formuna akademik danışman hocanın imzasını almak:
Zorunlu Staj Formunda yer alan Akademik Danışman kısmına ve Bölüm/Program Staj Danışmanı Onayı kısmına, Bölüm Başkanının (Doç. Dr. Derya Deniz) imzasını almanız gerekmektedir. 
Kendi akademik danışmanından imza alanların başvuruları silinecektir!

4. Hata: Staj başvuru sisteminde yüklenen staj başvuru belgelerinin görünmeme/açılmama sorunu:
Bunun birkaç nedeni olabilir;
a. Staj başvuru sistemine belgenizi telefondan yüklediyseniz belgeler onaya gönderildiğinde açılmayabiliyor. Bu nedenle mümkünse başvurularınızı bilgisayar üzerinden yapınız.
b. Sisteme PDF dışında yüklediğiniz belgeler açılmamaktadır.
c. Sisteme yüklediğiniz belgelerin boyutu çok büyük olabilir ve bu nedenle sistem başvurunuzu kaydedemiyor olabilir. Başvurunuz bir türlü oluşmuyorsa dosya boyutunu kontrol etmeniz ve dosya boyutunu küçülterek yüklemeniz önerilir. 
d. Tamamen sistemsel bir hata olabilir, bunun için bilgi işlem birimi ile iletişime geçilmelidir.
Başvurularınızı onaya gönderdiğinizde sisteme yüklenilen Zorunlu Staj Formu ya da Uygunluk Belgesi açılmayan/görünmeyen öğrencilerin başvuruları silinecektir!
5. Hata: Staj başvuru sisteminde staja başlama ve bitirme tarihlerini yanlış girmek:
Sistemde tarihler “YIL-AY-GÜN” şeklinde girilmektedir. Bu kurala dikkat etmeyerek örneğin, gün-ay-yıl şeklinde girmeye çalışırsanız, 2060 yılında staja başlıyor olarak görünüyor olabilir ve onaya da bu şekilde göndermiş olabilirsiniz.

Bu durumda staj başvurunuz Hülya Hoca tarafından silinecektir ve başvurunuzu baştan tekrardan yapmanız gerekecektir! 

6. Hata: Staj başvuru sistemine staja başlama tarihine 10 günden az kalmış olarak başvuru yapmak
Staj sigortanızın zamanında yapılabilmesi için “staja başlangıç tarihinize en az 10 gün kala” başvurunuzu yapmalısınız. 9 gün kala yapılan başvuruları sistem kabul etmemektedir. Staja başlamanıza 10 günden az süre kalmış ve siz bir şekilde stajınızı onaya gönderebilmişseniz bu durum sizin tarihleri yanlış girdiğinizi gösterir. Örneğin, tarihi yanlış girmiş ve yıl 2060 olarak kalmışsa (gün-ay-yıl şeklinde girenlerin sıkça yaptığı hatalardan) staja 2060 yılında başlayacağınız için ve dolayısıyla stajınıza 10 günden fazla bir süre olduğu için sistem kabul etmiş olacaktır. Ancak hem 10 gün kuralına uymadığınız hem de tarihi yanlış yazdığınız için staj başvurunuz silinecektir! 
Not-Önemli: Sisteme tam 10 gün kala başvuru yapmamanız yani son güne bırakmamanız önerilmektedir. Herhangi bir nedenden ertesi gün ya da sonraki gün başvurunuz silinirse ve staj başvurunuzu tekrardan yapmanız gerekirse bu sefer 10 günden az bir süreniz kalmış olabilir ve staj başlangıç tarihinizi daha ileri bir tarih olarak değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. 

7. Hata: Başvuruları resmi tatillerde, hafta sonları ya da geç saatlerde yapıp cevap beklemek
Hafta sonu, resmi tatiller ve geç saatlerde yapılan başvurular, bu zamanlarda kontrol edilmeyeceği için belirtilen zaman dilimlerini hesaba katarak başvuru yapmanız önerilir. Örneğin, Cumartesi gecesi başvurunuzu yaptınız (o günden itibaren stajınızın başlamasına tam 10 gün var). Ancak size en erken Pazartesi günü dönülecektir ve başvurunuzda bir hata olduğu takdirde sistemden silip tekrar yüklemeniz isteneceği için, staj başlangıcınıza 10 günden az süre kalmış olarak başvuru yapmayacağınız için staja başlama tarihinizi de değiştirmeniz gerekecektir. 

8. Hata: Staj başvuru sistemimde başvurum silinmiş ama haberim yoktu:
Sistemde silinen başvurular için mailinize bildirim düşmüyor olabilir. Bu nedenle sistem üzerinden stajınızın silinip silinmediğini kontrol etmekle yükümlüsünüz. 

9. Hata: Belirtilen tüm staj başvuru evraklarını elden teslim etmeye çalışmak:
Staj başvuru evraklarınızı (Zorunlu Staj Formu) staj başvuru sistemi üzerinden yükleyerek başvurunuzu yapmanız gerekmektedir. 

10. Hata: Staj raporlarını dönem sonu gelmeden teslim etmek:
Staj raporları Arş. Gör. Hülya Fidantek Hocanın, CATS Etkinlik Ve Duyuru Grubu üzerinden duyurduğu tarihlerde teslim edilmelidir.