Zorunlu Staj

Öğrencinin lisans programını bitirebilmesi için zorunlu staj süresi en az 40 iş günüdür. Öğrencinin psikolojinin farklı alt alanları, alandaki farklı kurumları tanıyabilmesi ve farklı deneyimler yaşayabilmesi için bu sürenin 20 iş günü olarak iki bölümde tamamlanması gerekmektedir. Öğrencinin psikoloji biliminin diğer alt alanlarına ilişkin stajına IV. Yarıyıl, klinik psikoloji stajına VI. Yarıyıldan sonra başlaması uygun görülmektedir.

Öğrencinin staj yapmasının amacı, lisans öğrenimi sırasında aldığı kuramsal bilgilerin  meslek yaşamında nasıl uygulandığını öğrenebilmesi, psikoloji biliminin alt alanları  hakkında uygulamalı bilgiler elde edebilmesi, gelecekte seçerek uzmanlaşmak istediği  alt alanı belirleyebilmesi, seçtiği meslek ve uzmanlaşmak istediği alt alana, kuramsal ve pratik açıdan daha iyi hazırlanabilmesidir.

Lütfen tüm öğrencilerimiz Sık Sorulan Sorular kısmını dikkatli bir şekilde okusunlar.

Zorunlu Staj Formu  

Staj Başvuru Süreci

 

Staj Raporu Formatı

 
Staj Değerlendirme Formu  
Mesleki Eğitim Sözleşmesi  
Online Staj Süreci Gerekli Belgeler
Online Staj Bilgi  
Öğrenci Dilekçesi  
Uygunluk Yazısı Örneği  

1.    Kaç zorunlu staj yapacağım, zorunlu staj kaç gündür?
Yanıt: 2 zorunlu stajınız vardır. İkisi ayrı kurumlarda olmak üzere 20’şer gün olarak yapılması gerekmektedir.

2.    İki zorunlu stajımı da aynı kurumda toplam 40 gün olarak yapabilir miyim?
Yanıt: Hayır. İki zorunlu staj farklı kurumda olmak zorunda ve her biri 20 iş günü olmak zorundadır.

3.    Zorunlu staj formumu imzalattım. Nereye PDF olarak yükleyecektim?
Yanıt: Staja başlamadan en geç 10 gün önce https://www.iku.edu.tr/tr/staj internet sitesi üzerinden staj yönetim sistemine, başında okul numaranız olan ikü uzantılı mail adresinizle giriş yapmalısınız. İmzalı kaşeli ve tüm boşluklar doldurulmuş son şekli ile zorunlu staj formunu taratıp PDF formatında sisteme yüklemelisiniz.

Online süreçte zorunlu staj formunuzu yüklemek yerine kurumdan aldığınız onay dilekçesini (Online Staj Süreci Gerekli Belgeler kutucuğu içinde Uygunluk Yazısı Örneği isimli belge) PDF formatında yükleyebilirsiniz.
Eklerinizi PDF formatında yüklemeniz çok önemli, aksi takdirde sistem üzerinden görünmediğinden başvurunuz silinecek ve süreç siz eki PDF olarak yükleyene kadar tekrarlanacaktır.

4. Pandemi sürecinde zorunlu staj formunu nasıl imzalatacağım, bu süreç uzaktan sistemde nasıl işliyor?
Yanıt: Zorunlu stajlarını fiziki olarak yapmak isteyenlerin, staja başlayabilmek için teslim etmeleri gereken 2 belge bulunmaktadır.
Birincisi staj yapacakları kurumdan alınıp online staj sistemine yüklenecek olan onay yazısı, bir diğeri de hem Merve hocaya (s.mavral@iku.edu.tr), hem sigorta işlemlerinizi başlatacak olan Ezgi hanıma (e.uygun@iku.edu.tr) zorunlu stajınızı kendi isteğinizle fiziki olarak yaptığınızı gösteren sizin imzaladığınız dilekçe. (Örnek formlar eklerde mevcuttur)

6.    Zorunlu stajımı yaparken cumartesi günü de çalışabilir miyim? 20 İş gününü hesaplarken cumartesiyi de sayabilir miyim?
Yanıt:
Evet çalışabilirsiniz, sayabilirsiniz.

Sigorta ile ilgili sorular


7. Stajım esnasında sigortam yapılacak mı?
Yanıt:
Evet, sigortanız İstanbul Kültür Üniversitesi'nce yatırılacaktır.

8.    Zorunlu staj formunda sgk no isteniyor. Sgk numaramı bilmiyorum ne yapmalıyım? 
Yanıt:
Mali işler biriminin sigortanızı yatırması için TC kimlik numaranızı yazmanız yeterlidir. TC kimlik no yazıldıktan sonra sgk numarasının yazılmaması önemli değildir.

9. Zaten hali hazırda sigortam bir yandan çalışmakta olduğum için yatırılıyor, ne yapmalıyım?
Yanıt:
Bu durumu, stajınızı kendi isteğinizle fiziki olarak yaptığınızı gösteren sizin imzaladığınız dilekçeyi iletirken (pandemi döneminde iletilmesi gerekli dilekçe) Ezgi hanıma belirtiniz, sizden talep ettiği bilgiler başka olacaktır.

10. Zorunlu stajımı online yapmak istiyorum, sigorta gerekli midir?
Yanıt:
İsterseniz okulumuz online staj için de sigorta yapmaktadır. Aynı adımları izleyerek başvurunuzu yapabilirsiniz. 

11.    Zorunlu staj formumu PDF olarak sisteme yükledikten sonra o formu ne yapmalıyım?
Yanıt:
Bu formu stajınız bittikten sonra staj raporunuzla birlikte Arş. Gör. Muratcan Keskiner hocaya (m.keskiner@iku.edu.tr) teslim etmelisiniz. Online devam edilen dönemde Staj Defterinizin sonuna ekleyerek size duyurulan sisteme yükleyiniz (bkz. 25.soru).

Hastanede yapılacak stajlar hakkında


12.   Zorunlu stajımı psikiyatri hastanesinde yapabilir miyim?
Yanıt:
Psikopatoloji I, Psikopatoloji II ve Klinik Psikoloji derslerini almadan yapılacak hastane stajı verimli olmayacaktır. Bu dersleri aldıktan sonra, isterseniz İstanbul dışı devlet hastanelerinde ya da İstanbul da dahil tüm şehirlerdeki özel hastanelerde stajınızı yapabilirsiniz.

13. İstanbul’da TC Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastanesinde kendim staj ayarlayabilir miyim?
Yanıt:
Hayır, İstanbul il sınırları dahilinde TC Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde kendiniz staj ayarlayamazsınız. İstanbul’daki devlet hastanelerinde yapılacak olan stajlar İstanbul Kültür Üniversitesi ve TC Sağlık Bakanlığı kapsamında yapılan protokol çerçevesinde gerçekleşmekte olup hiçbir surette bu çerçeve dışında bir staj kabul edilmeyecektir. 

14. İstanbul Kültür Üniversitesi ve TC Sağlık Bakanlığı arasındaki protokol nedir?
Yanıt:
Her dönem TC Sağlık Bakanlığı okulumuza özel olarak belirlenmiş staj/uygulamalı eğitim kontenjanları açıklamaktadır. Psikopatoloji I, Psikopatoloji II ve Klinik Psikoloji derslerini tamamlamış olan öğrencilerimizden, Sağlık Bakanlığı’ndan Psikoloji bölümüne ayrılmış kontenjanlar açıklandıktan sonra bu imkandan yararlanmak isteyenlerden bölümümüze başvuruda bulunmalarını istiyoruz.
Eğer talep eden öğrenci sayımız, bize iletilen kontenjan sayısından daha fazla olursa; öğrencilerimizi GNO’larına göre sıralıyor ve kontenjan kadar öğrencimizi protokol çerçevesinde staj yerlerine yönlendiriyoruz.
Bilgilendirmelerden haberdar olabilmek için CATS üzerinden haberleşme sağlanan grubun duyurularını düzenli olarak takip ediniz.

15. Bir kuruma staj başvurusunda bulundum ve kabul edildim. Ancak okulumuzun zorunlu staj formuna imza atamayacaklarını belirttiler ve bana kabul edildiğime dair bir belge verdiler. Kabul edildiğime dair verdikleri bu belgeyi sisteme yüklesem olur mu?
Yanıt:
Bazı devlet kurumları staj kabulüne dair kendileri belge verip, başka kurumların hazırladıkları belgelere imza atmıyorlar. Bu durumda öncesinde Arş. Gör. Suat Merve Mavral hocaya bilgi vererek (s.mavral@iku.edu.tr), onların verdiği belgeyi PDF olarak sisteme yükleyebilirsiniz. Kurum hiçbir belge vermeyi kabul etmiyorsa yine iletişime geçiniz.

16.    İki zorunlu stajımı da aynı kurumda değil ama psikolojinin aynı alt dalında, örneğin ikisini de klinik psikoloji alanında, ya da ikisini de endüstri örgüt psikolojisi alanında yapabilir miyim?
Yanıt:
Evet, yapabilirsiniz.

17.    2. Sınıfı bitirmeden zorunlu staj yapabilir miyim?
Yanıt:
Hayır, 2. Sınıfı bitirmeden zorunlu staj yapılamaz. Sadece isteğe bağlı gönüllü staj yapılabilir.

18.    Gönüllü staj için sizden alacağım form var mı?
Yanıt:
Hayır, sadece zorunlu staj için staj formu vardır.

19.    İlk stajımı hangi kurumlarda yapabilirim?
Yanıt:
Kolejler, yuvalar, şirketlerin insan kaynakları birimi, kadın aile sağlığı merkezleri, adliye, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, psikolojik danışma merkezleri, aile sosyal politikalar bakanlığı, belediyeler vb. kurumlarda yapabilirsiniz. İlk stajınızı yapacağınız zaman henüz Psikopatoloji I, Psikopatoloji II ve Klinik Psikoloji derslerinizi tamamlamadıysanız hastane stajı yapmanız önerilmez. Eğer onları da tamamladıysanız ilk stajınız için staj yapabileceğiniz her yerde staj yapabilirsiniz.

20.    Staj yapacağım kurumda psikolog olmak zorunda mı?
Yanıt:
Psikolog olan kurumları öncelikli tercih ediniz ancak psikolog yoksa kurumda yan mesleklerden psikolojik danışman, psikiyatrist, sosyolog, sosyal çalışmacı, insan kaynakları uzmanı/müdürü varsa da yapabilirsiniz.

21.    Zorunlu stajımı yaz ayları dışında da yapabilir miyim?
Yanıt:
Evet, yapabilirsiniz. Yıl içinde ders programınızdaki boşluğa göre haftada 1 ya da 2 gün olacak şekilde, ya da sömestre tatilinde de yapabilirsiniz.

Zorunlu Staj Raporu hakkında


22.    Zorunlu staj raporunu nasıl, hangi formatta yazacağım?
Yanıt: Z
orunlu staj rapor formatınıza https://psk.iku.edu.tr/tr/ogrenci/zorunlu-staj internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

23.    Zorunlu staj raporumu haftalık mı yoksa günlük mü yazacağım?
Yanıt:
Staj raporunuzu haftalık yazmanızı ve her haftanın en az 1 sayfa olmasını tercih ediyoruz. Ancak stajınızı yazın değil yıl içinde haftada 1 ya da 2 gün giderek geniş bir tarih aralığında yaptıysanız, günlük olarak yazmanızı, ve toplam 20 iş günü olacak şekilde raporlamanız gerekmektedir.

24.    Staj raporumu ne zaman teslim edeceğim?
Yanıt:
Staj raporunuzu eğer 7. dönemden önce tamamladıysanız önceden yazıp kenarda bekletmeniz önerilir. Stajlardan puanlamayı 7. dönemde Alan Çalışmaları I ve 8.dönemde alacağınız Alan Çalışmaları II dersleriyle değerlendirileceğinden daha önceden yaptığınız zorunlu stajlarınıza ait staj defterlerinizi, bu dersleri aldığınız dönemlerde teslim edeceksiniz.

25.    Staj raporumu kime teslim edeceğim?
Yanıt:
Yüz yüze olduğumuz dönemde Muratcan hocaya elden teslim edeceksiniz. 
Online devam ettiğimiz şu süreçte CATS <Etkinlik ve Duyuru Grubu> üzerinden oluşturulmuş olan online platforma yüklemeniz gerekecektir. Gerekli duyurular yapılmaktadır, bilgilendirmelerden haberdar olabilmek için CATS üzerinden haberleşme sağlanan grubun duyurularını düzenli olarak takip ediniz.

26.    Staj raporumun her sayfasını kuruma imzalatıp, kaşeletecek miyim?
Yanıt:
Evet, staj raporunuzun her sayfasında kurumun imza ve kaşesi olmak zorundadır.

27.    Staj raporuma kurumun kaşesi yerine psikoloğun ya da yetkili kişinin bireysel kaşesi basılsa olur mu?
Yanıt:
Evet, olur.

28.    Staj değerlendirme formunu ne yapacağım?
Yanıt:
Staj değerlendirme formunu stajınız bittikten sonra staj yaptığınız kurumdaki yetkili kişi doldurmalıdır. Bu formu staj raporunuzla birlikte yüzyüze dönemde Arş. Gör. Muratcan Keskiner’e teslim etmelisiniz. Online devam ettiğimiz süreçte 25.sorunun cevabında belirtildiği gibi CATS’te ilgili alana Staj defterinizin sonuna ekleyerek yüklemelisiniz.

Diğer sorular

29.  İl dışında da staj yapabilir miyim?
Yanıt:
Evet, stajlarınızı İstanbul dışında da yapabilirsiniz.

30. Staj başvurumun herhangi bir sürecinde İKÜ’den imza ve mühür isteniyor ne yapmalıyım?
Yanıt:
İmza için Merve hocayla iletişime geçiniz, Staj Koordinatörümüz olan Bölüm Başkanı Melis hoca’nın imzalama işlemi Merve hoca (s.mavral@iku.edu.tr) aracılığıyla yapılacaktır.
Online devam ettiğimiz şu dönemde Melis hocanın mühürü/kaşesi bulunmamaktadır. Staj yapacağınız kurum sizden bunu talep ediyorsa kendilerine mutlaka bunu bildiriniz.

31. Zorunlu stajlarımı arka arkaya yapmak istiyorum. Biri birince diğerine hemen başlayabilir miyim?
Yanıt:
Bir stajınızın bittiği aynı ay içinde diğer stajınıza başlamanız sigorta işlemleri sebebiyle mümkün olmuyor. Örneğin ilk stajınız 29 Temmuz’da bitiyorsa, ikinci stajınıza en erken 1 Ağustos’ta başlayabilirsiniz. 

32. Kurum staj sözleşmesi de istiyor, ne yapmalıyım?
Bu sayfada da yer alan STAJ/MESLEK EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ formunun ilgili kısımlarını doldurarak Merve hocaya iletebilirsiniz. Dekan/Yüksekokul Müdürü kısmını Psikoloji bölüm başkanımız Melis hocanın imzalamasına Merve hoca (s.mavral@iku.edu.tr) aracılık edecek.