İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü Misyon ve Vizyonu

İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak;

Misyonumuz, öğrenci odaklı etkileşimsel öğrenme metodları, öğretim elemanlarının empatik tutum ve davranışları ile öğrencilere ihtiyaç duydukları kişisel gelişim ve öğrenme iklimini sunmak, üniversite eğitimi sürecinin pozitif bir deneyim olmasını sağlamak, iş yaşamına psikolojinin bilgi ve becerileriyle donatılmış insan kaynağı yetiştirmektir.

Vizyonumuz, evrensel değerlere ulaşmayı hedefleyen, özgür, aydın, rekabet gücü yüksek, tanınan, saygın bir bölüm olarak alanda yer edinmektir.