İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü Birim Kalite Komisyonu

İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü Kalite Komisyonu Kurulu
Prof. Dr. Önder Kavakçı Komisyon Başkanı
Doç. Dr. Zeynep Oktuğ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Derya Deniz Üye
Nursun Yaren Öztürk Öğrenci Temsilcisi
Psikoloji Bölümü Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
28 Ocak 2019 / 1  
02 Nisan 2019 / 2  
14 Ocak 2020 / 3  
03 Mart 2020 / 4