İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü Birim Kalite Komisyonu

İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü Kalite Komisyonu Kurulu
Prof. Dr. Önder Kavakçı Komisyon Başkanı
Doç. Dr. Zeynep Oktuğ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Serra Şandor  Üye
Emre Uluoğulları Öğrenci Temsilcisi
Psikoloji Bölümü Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
26 Temmuz 2018 / 1  
02 Ağustos 2018 / 2  
10 Eylül 2018 / 3  
17 Eylül 2018 / 4