İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü Birim Kalite Komisyonu

İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü Kalite Komisyonu Kurulu
*** Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Bige Zeynep Oktuğ Tırnova Üye
Dr. Öğr. Üyesi Derya Deniz Üye
Nursun Yaren Öztürk Öğrenci Temsilcisi
Psikoloji Bölümü Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
28 Ocak 2019 / 1  
02 Nisan 2019 / 2  
14 Ocak 2020 / 3  
03 Mart 2020 / 4  
06 Ocak 2021 / 5