Hakkımızda

İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 2007 yılında Prof. Dr. Tülay Bozkurt başkanlığında ve Prof. Dr. Mücella Uluğ başkan yardımcılığında eğitim hayatına başlamıştır. İKÜ Psikoloji Bölümü, öğrencilere psikolojinin temel kuram ve uygulamaları hakkında bilgi ve beceri kazandırma temel amacı doğrultusunda; en az bir yabancı dil bilen, bilimsel düşünme ve araştırma yapabilme donanımlarına sahip, bağımsız ve özgür düşünebilme yeteneğini problem çözme sürecine aktarabilen, öz denetimli, yaratıcı ve toplumsal sorumluluğu olan çağdaş insan modeli geliştirme misyonu ile de eğitim sürecine katkı sağlamaya devam etmektedir.

Deneyimli genç ve üretken kadrosunun gerek öğrenciye yol gösterme konusundaki duyarlılıkları gerekse ulusal ve uluslararası düzeyde yaptıkları akademik çalışma ve etkinliklerle emsalleri arasında saygın bir yer edinmiştir.

Psikoloji Bölümü’nde 22 Mayıs 2012 tarihinden itibaren Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı açılmıştır.